Europa - kontynent pojednania?
40 lat po wizycie Willy Brandta w Warszawie
Konferencja w 7 grudnia 2010, Zamek Królewski w Warszawie

Program

zorganizowany przez Janusza Reitera, byłego ambasadora RP oraz Knuta Dethlefsena, dyrektora Przedstawicielstwa w Polsce Fundacji im. Friedricha

Partnerzy konferencji: Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung i Robert Bosch Stiftung

 

9.30 Rejestracja
10.00 Powitanie
Janusz Reiter, prezes Centrum Stosunków Miedzynarodowych,były ambasador RP w Berlinie i Waszyngtonie
Anke Fuchs, przewodnicząca Fundacji im. Friedricha Eberta
10.15 Emocje, symbole, polityka - Europa jako kontynent pojednania
Jaką rolę odgrywały symbole pojednania w powojennej historii Europy? Które symbole i gesty były istotne? Jak były one postrzegane i interpretowane? Co je warunkowało, które gesty okazały się skuteczne, które nie? Co warunkuje pojednanie pomiędzy narodami? Co z Brandtowskiej polityki pojednania jest dzisiaj ciągle aktualne i uniwersalne?

Wystąpienie wstępne: prof. Fritz Richard Stern, historyk

Tadeusz Mazowiecki, pierwszy premier RP
prof. dr Gesine Schwan, Dyrektor Humboldt-Viadrina School of Governance
dr Irina Kobrinskaya, analityk w Międzynarodowym Instytucie Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych (IMEMO) Rosyjskiej Akademii Nauk

Moderacja: dr Peter Frey, redaktor naczelny ZDF

 

12.00 Przerwa na obiad
13.00 Przemówienia
Bronisław Komorowski, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Christian Wulff, prezydent Republiki Federalnej Niemiec
13.45 Wystąpienie
Sigmar Gabriel, przewodniczący Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD)
14.00 Polityka odprężenia – model dla europejskiej polityki zagranicznej?
Jakie instrumenty Brandtowskiej polityki odprężenia są ważne dla dzisiejszej europejskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa? Jakie są cele europejskiej polityki sąsiedztwa? W jaki sposób zapewnić dzisiaj pokój i bezpieczeństwo w Europie? Jakie są obowiązki „nowej Europy” w świecie? Jakie zagrożenia należy przezwyciężyć?

Wystąpienie wstępne: Prof. dr Adam Daniel Rotfeld, były minister spraw zagranicznych RP

Martin Schulz, przewodniczący grupy socjalistycznej w Parlamencie Europejskim
Pawel Zalewski, poseł do Parlamentu Europejskiego
dr Karen Donfried, była wiceprzewodnicząca German Marshall Fund of the United States
Thomas Schmid, wydawca dziennika “Die Welt”

Moderacja: Axel Schäfer, zastępca przewodniczącego klubu SPD w niemieckim Bundestagu

15.30 Przerwa na kawę
16.00 Europa jako model na globalne wyzwania?
W jakim stopniu europejski model demokratyzacji, gospodarki rynkowej jest jeszcze atrakcyjny dla innych krajów? Czy Europa jest rzeczywiście jeszcze wzorem w kwestiach gospodarczych, socjalnych, edukacyjnych dla innych regionów świata?

Wystąpienie wstępne: Alain Richard, były minister obrony Francji

prof. Egon Bahr, były minister federalny RFN
dr Włodzimierz Cimoszewicz, były premier RP
Enrique Barón Crespo, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego
dr Angelica Schwall-Düren, minister ds. federalnych, europejskich i mediów kraju związkowego Północna Nadrenia-Westfalia

Moderacja: Janusz Reiter, prezes CSM, były ambasador RP w Berlinie i Waszyngtonie.

17.30 Słowo końcowe
Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych RP
18.00 Koniec konferencji
19.00 Otwarcie wystawy
„Willy Brandt und Polen“ przez
prof. Egon Bahr, były minister federalny RFN
dr Włodzimierz Cimoszewicz, były premier RP

Miejsce: Muzeum Powstania Warszawskiego (ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa)

20.00 Uroczyste przyjęcie