Europa - kontynent pojednania?
40 lat po wizycie Willy Brandta w Warszawie
Konferencja w 7 grudnia 2010, Zamek Królewski w Warszawie

Informacja prasowa

Informacja prasowa: Ambasady Republiki Federalnej Niemiec z okazji 40. rocznicy uklęknięcia Willy Brandta (01.12.2010): dt pl

Informacja prasowa: Prezydenci Polski i Niemiec na międzynarodowej konferencji „Europa – kontynent pojednania?” (02.12.2010): pl dt